Projenin inşaatı karaağaç mevkiinde devam etmektedir.